Join the iChange TikTok Challenge!

April 7, 2022

CAN YOU DO THE CHALLENGE? 🤔

Calling all content creators na sumali sa iChange TikTok Bida Kanayunan Contest🤩

Ngayong eleksyon, ibahagi ang iyong talento sa pagBIDA ng mga isyu sa ating KANAYUNAN at mga solusyon na tutugon dito.

PAANO SUMALI:

STEP 1. Pumili ng isang paksa para sa iyong entry mula sa mga nakalista sa ibaba:

Abolisyon ng Rice Tariffication Law (RTL). Mula nung ipinatupad ang RTL, ang ating mga magsasaka ay lubhang naapektuhan bunga ng pagkalugi sa produksyon ng palay at labis na importasyon na dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas. Ang RTL ay sanhi ng malalang gutom at pagkabaon sa utang ng milyon-milyong rice farmers sa bansa at paglagay ng buong industriya ng palay sa panganib, kaya naman oras na para i-repeal ang batas na ito.

Pagtatayo ng Department of Fisheries, Ocean, at Aquatic Resources. Ang mga problema gaya ng overfishing, matinding kahirapan sa mga pamayanan ng mga mangingisda, pagbaba ng ani, at pagkasira ng tirahan ng mga isda ay patuloy na hinaharap ng mga mangingisda. Sa pagtayo ng hiwalay na departamento, magkakaroon ng mas tutok at malinaw na implementasyon ng pangangalaga, pamamahala, pag-protekta, at paggamit ng yaman ng pangisdaan.

Magna Carta ng mga Manggagawa sa Impormal na Ekonomiya (MACWIE). Mahigit 25 milyong manggawa sa impormal na ekonomiya ang nananatiling walang proteksyon dahil sa walang maayos na akses sa social protection gaya ng social security at healthcare coverage (PhilHealth) sa kabila ng kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Sa panukalang batas na MACWIE, mare-resolba nito ang kakulangan sa seguridad sa kanilang trabaho at proteksyon sa mga krisis gaya ng pandemya, atbp.

Local Housing Board. Maraming informal settler families ang patuloy na nabubuhay sa mga danger zones o walang tirahan habang tumataas ang 6.7 milyong unit backlog sa pabahay. Sa pagbibigay prioridad sa pagpasa ng mga panukalang batas gaya ng Local Housing Board Act, makakatulong ito sa paglalaan ng pondo para sa implementasyon ng mga programang pabahay sa lokal.

STEP 2. Mag-post ng 1-3 minutong video ng malikhaing pagbabahagi ng iyong interpretasyon ng paksang napili sa iyong TikTok account. Gamitin ang hashtag na #iChange, isama rin ang mga katagang na “Vote for Inclusive and Sustainable Rural Development” sa caption at i-tag ang @plcpd1989.

Step 3. Ipadala ang kopya ng iyong entry sa email: ichangevoteforourfuture@gmail.com. Isama ang iyong pangalan, edad, at lugar (city/municipality)

PAALALA: Isang entry lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.

Ang deadline ng pagpasa ng entries ay Abril 17, 5:00 ng hapon. Sali na at magkaroon ng tsansang manalo hanggang 10,000 pesos!

#iChange #BidaKanayunan #VoteForInclusiveAndSustainableRuralDevelopment #Tiktok #tiktokchallenge #new