October 16 is World Food Day!

October 16, 2021

Pagpupugay sa mga mangingisda at magsasaka – ang mga haligi ng food security – ngayong Pandaigdigang Araw ng Pagkain!

Sa eleksyon sa Mayo 9, 2022, piliin natin ang mga kandidatong kikilos para sa pagsulong at paglilinang ng ating kanayunan. Piliin natin ang mga magsusulong ng mga batas gaya ng:

  • National Land Use Act
  • Pagbuo ng Department of Fisheries and Aquatic Resources
  • Magna Carta of Young Farmers and Fisherfolk
  • Abolisyon ng Rice Tariffication Law
Photos by PLCPD and We Effect

Sa 2022, magsasaka at mangingisda naman ang mauuna!

#WFD2021 #WorldFoodDay #iChange2022 #Election2022 #Pilipinas2022